Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 122E İlkçağ ve Bizans Mimarlık Tarihi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinin başlıca devirlerini konu almaktadır. Anadolu'nun Hitit, Urartu uygarlıkları, Antik Yunan, Roma ve Bizans mimarlıklarının başlıca üslup özellikleri, ilişkiler, etkileşimler ve süreklilik dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dini mimari, temsili mimari ve günlük çevre yapılarından, toplum ve kültür çerçevesi içinde örnekler ele alınmaktadır. Resim, heykel ve el sanatları, bunların mimarlıkla bağlantıları, yapım teknikleri, plan tipleri, mimari kuram, mimari gelişim sürecinde önemli yeri olan yapılar çerçevesinde tartışmalar yürütülmektedir.