Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 119 Mimarlığa Giriş ve Etik Türkçe
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mimarlığa Giriş dersi, mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrenciler için mimarlığın temel kavramlarını ve mimarlık mesleğinin farklı boyutları ile pratik alanlarını konu alan giriş seviyesinde bir derstir. Bu dersin kapsamında tarihte mimarlık mesleği; mimari tasarım düşüncesi, mimari tasarım süreci, stüdyo kültürü, çağdaş mimarlık, mekan-insan-bağlam ilişkileri; yapısal sistemlerin temelleri, bina tasarım ve yapım teknolojileri; mimarlık tarihinde terimler, kavramlar ve yaklaşımlar, mimari ve kültürel miras, mimari koruma– kentsel koruma kavramları; mimarlıkta etik olgusu gibi geniş bir içerikte farklı konular ele alınır.