Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 114E Erişilebilirlik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu temel oluşturacak nitelikteki derste herkes için erişilebilir tasarım (evrensel tasarım) kavramı ayrımcılık yapmama - eşit statü ilkesi içinde, tasarımın farklı ölçeklerinde: planlama , mimarlık ve iç mimarlık-ürün tasarımı gibi incelenip, bütünsel tasarım anlayışı içinde tartışılacaktır. Ders yaklaşımı olarak tasarım öğrencilerini erişebilirlik çalışmalarında tasarımın çok boyutlu ve ölçekli süreç anlayışını kazandırarak problem çözmek ve herkes için değer yaratacak yeni olanakların keşfedilmesini hedeflemektedir. Derste,çeşitli tasarım ölçekleri dikkate alınarak yaşlılıkla ve özürlülükle (ve diğer ayrımcılık altındaki gruplar) ilgili temel bilgiler; sosyal, psikolojik ve demografik gerçekler, özür türleri; özürlü ve yaşlılar için gereken donanımlar; önemli ekipman, donatı ve yapı elemanı tasarımları; yaşlılar ve özürlülere uygun konut ve bina tasarımı; kanunlar, çağdaş standartlar; şehirsel çevre elemanlarında gereken boyutlar ve tasarım ölçütleri konuları işlenecektir.