Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 105E Ekonomi Politiğe ve Sürdürülebilirlik Yönetimine Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste ekonomi politik ve sürdürülebilirlik kavramlarına giriş; küresel ekonomi politiği; demografi ve ekonomi; inşaat sektörü ve sürdürülebilirlik; inşaat sektörü sürdürülebilirlik ve ekonomi politik ilişkileri; sürdürülebilir yapısal çevre; yapısal çevre ve ekonomi politik ilişkisi; sürdürürebilir yapısal çevre ve ekonomi politik ilişkisi; kurumların ekonomik kalkınmaya etkisi; küreselleşmenin ülkeler ve çevre üzerine etkisi; ülkelerinin ekonomi politiği; doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ekonomi politiği; doğal kaynaklar ve ülke ekonomisi konuları kapsanmaktadır.