Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MET 4901 Met. Malz. Müh. Tasarımı I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 6 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MET 339 MIN DD
veya MET 339E MIN DD)

ve (MET 364 MIN DD
veya MET 364E MIN DD)

ve ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Bu ders ile öğrencilerin, belirli bir konuda literatür taraması yaparak tüm mühendislik bilgilerini kullanabilmeleri ve ilgili çalışma için gerekli uygulamalı veya deneysel bir inceleme yapmaları, yaptıkları çalışmayı düzgün bir formatta rapor etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, projeleri için çalışma planı-zaman çizelgesi oluşturmayı ve takibini öğrenmeleri gerekmektedir. Bireysel araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.