Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MET 479 Demir ve Çelik Üretimi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş. Demir çelik üretim proseslerinin genel tanımları. Dünyada ve Türkiye’de demir çelik endüstrisi. Ham maddeler ve metalurjik ön işlemleri. Metalurjik kok üretimi. Demir cevheri ve karakterizasyonu. Demir cevherlerinin sinterlenmesi ve peletlenmesi. Ham demir üretimi Yüksek fırın ve tesisleri. Yüksek fırında ham demir üretiminin prensipleri. Demir oksitlerin redüksiyonu ve termodinamiği. Hazne ve karın reaksiyonları. Cüruf oluşumu. Yüksek fırın verimini arttırıcı teknikler. Çelik üretiminin temel prensipleri proseslerin tarihçesi. Bazik oksijen konverterlerinde çelik üretimi. Elektrik ark fırınlarında çelik üretimi. Deoksidasyon, gaz giderme diğer pota işlemleri. İngot ve sürekli döküm yöntemlerinin prensipleri. Alternatif ve yeni demir üretim yöntemleri. Sünger demir üretimi, indirgeyici ergitme yöntemleri.