Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MET 474 Demir Dışı Metallerin Ekstraktif Metalurjisi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Türkiye'de üretilen veya üretim potansiyeli olan Cu-Pb-Zn-Cd-Cr-W-Al-Sb-Mo-Au-Ag-Pt gibi metallerin tarihçeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, alaşımları, standartları, hammadde kaynakları, Dünya-Türkiye üretim-tüketim değerleri, kullanım alanları, birincil ve ikincil kaynaklardan üretim ve rafinasyon teknikleri, proses akım şemaları, metal ve bileşiklerin fizikokimyasal özellikleri göz önünde bulundurularak proses seçimi yapılması ve prosesin seçilme nedenlerinin karşılaştırmalı olarak anlatılması; kullanılan fırınlar, konvertörler, liç, sedimentasyon, sementasyon, destilasyon ve elektroliz reaktör ve ekipmanların seçimi, bu seçimin proses akım şeması içinde uygunluk ve kapasite açısından gerekçelendirilmesi.