Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MET 462 Metalik Nanopariküller:Üretim ve Karakterizasyonu Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Nanoteknolojiye giriş, 1 ve 2, nanoparçacıkların tanımı, inorganik nanoparçacıklar, üretim yöntemleri: inert gaz, yoğunlaştırma metıdu, ultrasonik sprey pirolizi ve hidrojen indirgeme, sol-jel metodu, lazer metodu, ark plazma tekniği, kimyasal buhar biriktirme, mikrodalga plazma metodu, çözeltiden çökeltme, mekanik alaşımlama, fiziksel ve kimyasal özelliklerin karakterizasyonu, optik ve fotonik özelliklerin karakterizasyonu, elektronik ve manyetik özelliklerin karakterizasyonu, nanokompozit polimerlerin üretimi ve karakterizasyonu, karbon nanotülerin üretimi ve karakterizasyonu, endüstriyel uygulamalar.