Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MET 376 Metallerin Isıl İşlemi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fe-C faz diyagramı, alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisi, östenitik dönüşüm, TTT ve CCT diyagramları, martenzitik dönüşümlerin temelleri, çeliğe su verme ve temperleme, yüzey sertleştirme, demir dışı metallerin ısıl işlemi, ısıl işlem hataları, çökelme sertleşmesi, ısıl işlem ekipmanları.