Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MET 368 Metalik Tozların Üretim Teknikleri Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Toz metalurjisine ve toz endüstrisindeki teknolojik gelişmelere giriş, toz/parçacık tanımı, toz özellikleri ve karakterizasyonu, toz üretim yöntemleri: mekanik metotlar, fizikokimyasal metotlar, gaz fazından kazanım (karbonil yöntem), elektrokimyasal metotlar, metalik bileşiklerin redüksiyonu, hidrokimyasal redüksiyon, atomizasyon ve türleri, karbür, nitrür ve borür tozları, oksit seramik tozları, mekanik alaşımlama prosesleri, mekanokimyasal sentez, sinterleme, endüstriyel uygulamalar.