Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 495 Temel Cebirsel Topoloji Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 322 MIN DD
veya MAT 322E MIN DD)

ve (MAT 355 MIN DD
veya MAT 355E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Homotopi. Temel grup. Çemberin temel grubu. Serbest gruplar ve van Kampen Teoremi. Simpleks kompleksleri ve homotopileri. Zincir kompleksin homolojisi. Homoloji aksiyomları. Simplisiyel ve tekil homolojiler. Dold-Kan denkliği.