Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 4902 Matematik Mühendisliği Tasarımı II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 5.5 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 4901 MIN BB
veya MAT 4901E MIN BB
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.