Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 4902 Matematik Mühendisliği Tasarımı II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 10 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 4901 MIN BB
veya MAT 4901E MIN BB
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, Matematik Mühendisi lisans derecesi alacak bir öğrenciye temel bir alanda yaptığı araştırmadan öğrendikleri ile bir problemi çözebilme, elde ettiği sonuçları yorumlayabilme ve bunları rapor haline getirip, topluluk önünde sunabilme becerisi kazandırır.