Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 4901 Matematik Mühendisliği Tasarımı I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 5.5 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MUH 335 MIN DD
veya MUH 335E MIN DD
veya MAT 333 MIN DD
veya MAT 333E MIN DD
veya MUH 302 MIN DD
veya MUH 302E MIN DD
veya MUH 321 MIN DD
veya MUH 321E MIN DD
ve ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.