Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 4901 Matematik Mühendisliği Tasarımı I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 10 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD)

ve FIZ 101EL MIN DD
ve (MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD
veya MAT 185 MIN DD
veya MAT 185E MIN DD
veya MAT 187 MIN DD
veya MAT 187E MIN DD)

ve (FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD)

ve FIZ 102EL MIN DD
ve (MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 186 MIN DD
veya MAT 186E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD)

ve (KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD)

ve (MAT 287 MIN DD
veya MAT 287E MIN DD)

Sınıf Kısıtı 4.Sınıf
Ders Tanımı
Matematik Mühendisliği lisans derecesi alacak öğrenciler için temel araştırma, ve inceleme adımları. Eldeki bilgi, beceri birikim ve bir probleme nasıl uygulanır? Çıkan sonuçlar dönemsel raporlar haline dökülüp, sunumu nasıl yapılır?