Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 488E Kısmi Diferansiyel Denklemler: Sayısal Çözümler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 331 MIN DD
veya MAT 331E MIN DD
veya MAT 234 MIN DD
veya MAT 234E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Başlangıç ve sınır-değer problemleri; Sınıflandırma, İyi tanımlı problem. Sonlu Farklar Metodu; Ayrıklaştırma, Türevlere yaklaşım. Sonlu Farklar Metodunun Yakınsama ve Stabilitesi; Yakınsama (Lax eşdeğerlik teoremi), Stabilite (Fourier metodu, Matris metodu), Çözümün doğruluğu. Parabolik Denklemler; Bir boyutlu difüzyon denklemine sonlu farklarla yaklaşım, Crank- Nicolson metodu, Ardışık nokta metodu, Jacobi, Gauss-Seidel metodu. Hiperbolik denklemler; Kuazi-lineer hiperbolik denklemler, Karakteristikler metodu, Sonlu farklar yöntemi, MacCormics Metodu, Relaksasyon Metodu, CFL koşulu, Lax Wendroff metodu, Laplace denklemi, Maksimum prensibini kullanarak hata analizi. Fark Denklemlerinin Çözümü; Metodlar; Sonlu hacim metodu, Sonlu eleman metodu, Spektral metodu.