Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 485E Graf Teorisine Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MUH 211 MIN DD
veya MUH 211E MIN DD
veya BLG 112 MIN DD
veya BLG 112E MIN DD
veya MAT 148 MIN DD
veya MAT 148E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Çizgeler, ve yönlü çizgeler, yollar, çevrimler, dereceler ve sayma. Ağaçlar ve temel özellikleri, geren ağaçlar, ağaçların sayıları. Eşleşmeler ve faktörler. Eşleşmeler ve örtüler, eşleşmelerin özellikleri. Kesikler ve yollar: Bağlılık, kesikler ve bağlılık, k-bağlı graflar, ağlarda akım. Düğüm renklendirmeleri ve üs sınırlar, k-renklendirilebilir graflar ve yapısal özellikler. Seçilmiş algoritmalar ve uygulamaları.