Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 472E Hesaplamalı Finans İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 471 MIN DD
veya MAT 471E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Matematiksel finanstaki çeşitli problemleri çözmede kullanılan teoremlerle birlikte temel hesaplama yöntemlerini tanıtır. Temel stokastik süreçler, Avrupa, Amerika ve Asya opsiyon fiyatlarını yaklaşık olarak hesaplamak için Monte-Carlo simulasyonu, değişkenlik azaltma teknikleri, ve Black-Scholes modelinin hesaplamalı uygulamasını kapsar. Ders yükünün önemli bir kısmı üst-düzey bir dilde programlama gerektirir.