Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 471E Finans Matematiği İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
veya BIO 210E MIN DD
veya BLG 210E MIN DD
veya CEV 210 MIN DD
veya CEV 210E MIN DD
veya DEN 210E MIN DD
veya EEE 210E MIN DD
veya EEF 210 MIN DD
veya EEF 210E MIN DD
veya FIZ 210 MIN DD
veya GEM 210E MIN DD
veya GEO 220 MIN DD
veya GEO 220E MIN DD
veya INS 210 MIN DD
veya INS 210E MIN DD
veya KIM 271 MIN DD
veya MAK 210E MIN DD
veya MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Opsiyon ve hisse senedi pazarlarının tanıtımı, kesikli modeller, sürekli modeler, stokastik süreçler, ara kazanç değer teorisi, Ito leması, Girsanov teoremi, Feynman-Kac teoremi, portföy teorisi, vadeli işlem sözleşmesi, Black Scholes analizi, finansal korunma, Black Scholes kısmi diferansiyel denkleminin temel çözümü, sayısal yöntemler, opsiyon portföyleri, Avrupa ve Amerika pazarlarına uygulamalar.