Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 453E Optimal Kontrol Teorisi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Optimal Kontrol Teorisinin Tarihsel Gelişimi ve Güncel Problemleri, Varyasyonlar Hesabı Hakkında Temel Bilgiler, Optimal Kontrol Problemlerinin Varyasyonlar Hesabı Problemlerinden Temel Farkları, Pontryagin'in Maksimum İlkesi, İspati ve Örnekler, Doğrusal Sistemler İçin Kuadratik Amaç Durumunda Optimal Düzenleyicinin Riccati Denklemi İle Oluşturulması, Sentez Problemi ve Optimal Kapalı Düzenleyiciler, Lagrange İlkesi, İspatı ve Örnekler, Bellman' ın Dinamik Programlama Yöntemi, Kontrol Edilebilir Sistemler, Analitik Karakteristikleri ve Kalman Teoremi.