Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 448E Sayılar Teorisi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 175 MIN DD
veya MAT 175E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bölünebilme, Euclid algoritması, asal sayılar, kongrüanslar, Çin kalan teoremi, Fermat küçük teoremi, Wilson teoremi, Euler teoremi, çarpımsal fonksiyonlar, Euler fonksiyonu, Möbius tersleme formülü, primitif kökler, asal kuvvet modüllü kongrüanslar, kuadratik rezidüler, kuadratik reciprosite, Jakobi ve Legendre sembolleri, sürekli kesirler, rasyonel yaklaşım, Diophant denklemler, Pell denklemi