Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 438E Matematik Tarihi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 117 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Babilde Matematik, Mısırlılar ve Eski Yunanda geometri, aritmetik ve cebir, Romalılar döneminde matematik, Maya, Çin ve Japon medeniyetlerinde matematik, Hint matematiği, İslam dünyasında matematik ve Ortaçağ Avrupa matematiğine etkileri, Ortaçağ Avrupa matematiği, Ondokuzcu ve yirminci yüzyıl matematiği, Geometri, cebir, analiz, fonksiyonlar teorisi, sayılar teorisi ve uygulamalı matematiğin gelişim tarihi