Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 437 Reel Analiz II Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 272 MIN DD
veya MAT 272E MIN DD
veya MAT 288 MIN DD
veya MAT 288E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ölçü kavramı. Düzlemde ve R^n de ölçülebilir kümeleler. Dış ve iç ölçü fonksiyonları. Genel ölçü. Ölçü fonksiyonunun genişletilmesi. Ölçülebilir kümelelerin özellikleri. Cantor ve Borel cümleleri. Ölçülebilir fonksiyonlar. Lebesgue integrali. Lebesgue integralinin özellikleri. Yakınsaklık kavramları. Lebesgue ve Riemann integrallerinin karşılaştırılması. Lebesgue, Fatou ve Levi teoremleri. Çarpım ölçüsü. Çarpım uzaylarında Lebesgue integrali. Fubini teoremi.