Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 427E Cebir II İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 322 MIN DD
veya MAT 322E MIN DD
veya MAT 324 MIN DD
veya MAT 324E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Grup etkileri, Sylow teoremleri, çözülebilir gruplar, nilpotent gruplar, polinomlar ve çarpanlara ayırma, cisim genişlemeleri, basit genişleme teoremi, sonlu cisimler, ayrılabilir genişlemeler, normal genişlemeler, Galois teorisinin temel teoremi, radikalle çözülebilme, pergel ve cetvelle çizilebilirlik.