Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 425E Stokastik Adi Türevli Diferansiyel Denklemler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Olasılık uzayı ve aksiyomları, rassal değişkenler, merkez limit teoremi, stokastik süreçler, Wiener süreçleri (Brown hareketi), Ito integralleri, Ito türev teoremi, varlık ve teklik teoremi, zayıf ve kuvvetli çözümler, lineer ve lineer olmayan stokastik adi diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri (integrasyon çarpanı, parametre değişimi, ilk integraller, dönüşümler, vb.), sayısal yöntemler, Feynman-Kac teoremi, Girsanov teoremi, Fokker-Planck denklemi ve Pawula teoremi, süzgeç problemi.