Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 423E Sıradan Diferansiyel Denklemler: Sayısal Çözümler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Başlangıç-Değer Problemleri; Temel varlık ve teklik teoremi, İyi tanımlı problem, Tek adımlı ve çok adımlı metodlar. Tek Adımlı Metodlar; Euler metodu, Taylor serisi metodu, Runge-Kutta metodları. Çok Adımlı Metodlar; Adams-Bashforth metodu, Adams-Moulton metodu. N. mertebe Denklemler ve Denklem Sistemleri; Euler ve Runge-Kutta-Fehlberg metodları. Kararlılık. Sıklaştırılmış diferansiyel denklemler. Sınır-Değer Problemleri; Lineer atış metodu, Nonlineer Problemler için atış metodu, Lineer ve nonlineer problemler için sonlu farklar metodları.