Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 422E Biyomekanik İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 374 MIN DD
veya MAT 374E MIN DD
veya MUH 302 MIN DD
veya MUH 311 MIN DD
veya MUH 311E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Biomekaniğin tarihçesi. Kanın akma özelliği, alyuvarların şekil değiştirmesi, kılcal damarlarda kanın reolojisi. Biyo-viskoelastik katılar, damarların mekanik özellikleri, çizgili kaslar, kalp kasları, diz kaslar. Kemik ve kemiksi dokular. Kanın viskoz özellikleri, pulsatif akım, atardamarların elastik özellikleri, elastik tüplerde pulsatif akım, damarlarda dalga yayılımı, dalga hızı ve dalganın sönümü. Büyük statik yerdeğiştirmeler üzerine küçük şekil değiştirmelerin süperpozisyonu teorisinin kan akımına uygulanması.