Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 421E Akışkanlar Mekaniği İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 347 MIN DD
veya MAT 347E MIN DD
veya MUH 302 MIN DD
veya MUH 311 MIN DD
veya MUH 311E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Akışkanların dinamiği; taşıma teoremi, süreklilik denklemi, hareket denklemleri, enerjinin korunumu, yörünge, akım ve çıkış çizgileri. İdeal ve viskoz akışkanların bünye denklemleri. Hidrostatik. İdeal akışkanlar, Bernoulli teoremleri, sıkışmaz akışkanlar, daimi akım, potansiyel akımlar, uniform akımda küre, su altında patlama. Düzlem potansiyel akımlar; kompleks potansiyeller, Blasius teoremi, daire teoremi, kaynak, kuyu ve silindir problemleri. Viskoz akışkanlarda bazı kesin çözümler; paralel plaklar arasında akım, Pouseulle akımı, Couette akımı.