Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 420E Finansal Matematik İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 221 MIN DD
veya MAT 221E MIN DD
veya MAT 271 MIN DD
veya MAT 271E MIN DD
veya END 252 MIN DD
veya END 252E MIN DD
veya ISL 213 MIN DD
veya ISL 213E MIN DD
veya ECN 205E MIN DD)

ve (MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Opsiyon ve hisse senedi pazarlarının tanıtımı, kesikli modeller, sürekli modeler, stokastik süreçler, ara kazanç değer teorisi, Ito leması, Girsanov teoremi, Feynman-Kac teoremi, portföy teorisi, vadeli işlem sözleşmesi, Black Scholes analizi, finansal korunma, Black Scholes kısmi diferansiyel denkleminin temel çözümü, sayısal yöntemler, opsiyon portföyleri, Avrupa ve Amerika pazarlarına uygulamalar.