Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 418E Optimizasyon İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 211 MIN DD
veya MAT 211E MIN DD
veya MAT 213 MIN DD
veya MAT 213E MIN DD
veya MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kısıtlamasız optimizasyon; yerel minimum koşulları, yöntemlerin yapıları ve algoritmik özellikleri, Tek Değişkenli Problemler; Altın oran yöntemi, Newton yöntemi, çok değişkenli problemler; En hızlı düşüş yöntemi, eşlenik yön yöntemleri, Yarı-Newton yöntemi, Kısıtlamalı optimizasyon; Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama; Lagrange çarpanları, Kuhn-Tucker koşulları, Doğrusal olmayan kısıtlamalı optimizasyon; Kuadratik programlama, penaltı fonksiyonları.