Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 388E Temel Bilimlerde Veri Analizi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 242 MIN DD
veya MAT 242E MIN DD
veya MAT 244 MIN DD
veya MAT 244E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Veri analizinde iyi alışkanlıklar. Temel istatistik. Temel R. Temel python. Tek ve çok değişkenli veri problemleri. Evet/Hayır karar problemleri. Ayrık karar problemleri. Güdümsüz ödekleme modelleri. Yapay sinir ağı modelleri.