Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 386E Hesaplamalı veri bilimi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 244 MIN DD
veya MAT 244E MIN DD
veya MAT 242 MIN DD
veya MAT 242E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Büyük veri ve proje yönetimi. Veri biliminde istatistiksel yöntemler ve makine öğrenmesi: Regresyon Analizi ve modelleme, temel sınıflandırma ve kümeleme yöntemleri. Veri ambarı ve yapıları, veri çekme, hazırlama, gönderme ve yükleme. Performans ölçütleri ve risk yönetimi. Büyük veri platformları: Mimarisi (Hadoop, Spark), araçları (MapReduce, Spark ML, Kafka, Flink, Hive). Veri işleme yöntemleri. Sektörel uygulamalar. Model görüntüleme ve uygulama değerlendirmeleri. Veri görselleştirme, raporlama ve sonuçların yorumlanması.