Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 374 Hesaplamalı Sürekli Ortamlar Mekaniği Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD)

ve (MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya BIO 210E MIN DD
veya BLG 210E MIN DD
veya CEV 210 MIN DD
veya CEV 210E MIN DD
veya DEN 210E MIN DD
veya EEE 210E MIN DD
veya EEF 210 MIN DD
veya EEF 210E MIN DD
veya FIZ 210 MIN DD
veya GEM 210E MIN DD
veya GEO 220 MIN DD
veya GEO 220E MIN DD
veya INS 210 MIN DD
veya INS 210E MIN DD
veya KIM 271 MIN DD
veya MAK 210E MIN DD
veya MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İndis ve vektör notasyonu: skaler, vektör ve tansör kavramları, toplama uzlaşımı, tansörel operatörler. Şekil değiştirme: boy ve açı değişimleri, alan ve hacim değişimleri, şekil değiştirme değişmezleri, asal doğrultular. Şekil değiştirmenin MATLAB ile simülasyonu. Kinematik; hız, ivme, maddesel türev, hacim integralinin kinematiği. Gerilme: gerilme vektörü ve gerilme tansörü, asal gerilmeler. Gerilme ile ilgili MATLAB uygulamaları. Uygunluk koşulları. Korunum yasaları: kütlenin, momentumun, açısal momentumun ve enerjinin korunumu. İzotrop elastik katının bünye denklemleri. İş ve Enerji: virtüel iş, genleme enerjisi ve kinetik enerji, Ritz enerji yöntemi. Bazı MATLAB uygulamaları: Elastik çubuğun yerdeğiştirmesi, düzlem elastik dalgalar, plak titreşimi.