Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 355 Topoloji Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 213 MIN DD
veya MAT 213E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD
veya MAT 211 MIN DD
veya MAT 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Metrik uzaylar. Topolojik uzaylar. Komşuluk ve bazı topoloji kavramları. Limit, iç ve sınır noktaları. Yakınsaklık kavramı. Sürekli fonksiyonlar. Çarpım ve bölüm uzayları. Lindelöf, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar. Ayrılabilir uzaylar. Ayrılabilirlik aksiyomları. T_0, T_1 ve Hausdorff uzayları. Düzenli ve normal uzaylar. Urysohn ve Tietze Teoremleri. Kompakt uzaylar. Bağlantılı uzaylar.