Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 351E Hesaplamalı Optimizasyon İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 287 MIN DD
veya MAT 287E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Optimizasyon problemlerinin formülasyonu ve grafik çözümleri. Kısıtlamasız Optimizasyon; yerel minimum koşulları. Tek Değişkenli Problemler; Altın Oran yöntemi, Newton yöntemi. Çok Değişkenli Problemler; En hızlı düşüş yöntemi ve ölçeklendirme, eşlenik yön yöntemleri: The Fletcher and Reeves yöntemi, Modified Newton yöntemi, Marquardt düzenlemesi, Yarı-Newton yöntemleri: Davidon Fletcher Powel (DFP) Method, Broyden Fletcher Goldfarb Shanno (BFGS) Method. En küçük kareler yöntemi, Güvenli bölge yöntemleri. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Kısıtlamalı Optimizasyon; Lagrange çarpanları, Kuhn-Tucker koşulları, Duyarlılık analizi, Kuadratik programlama, Penaltı ve Barrier Yöntemleri, Simpleks yöntemi.