Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 345E Kompleks Analiz İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 287 MIN DD
veya MAT 287E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kompleks sayılar, analitik ve harmonik fonksiyonlar, elemanter fonksiyonlar, kontur integralleri, Cauchy teoremi, Cauchy integral formülü. Taylor serisi. Singüler ve izole singüler noktalar. Laurent serisi. Rezidü teoremi. İntegral hesabında Rezidü teoreminin kullanılması. Maksimum modül prensibi.