Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 343E Zaman Serisi Analizi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 244 MIN DD
veya MAT 244E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Modelleme ile ilgili temel konular. Zaman serisi verisinin incelenmesi. Zaman serisi verisinin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarının incelenmesi. Verinin durağanlığının birim kök testi ile tespiti. Öngörü ve hata modelleri. Parametre tahmini. Hataların rasgele değişken olarak modellenmesi; AR, MA, ARMA, ARİMA, GARCH ve EGARCH modelleri ile öngörü metodları. Kointegrasyon testleri