Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 339E Matris Teorisi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 263 MIN DD
veya MAT 263E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kompleks Vektör Uzaylarında İç Çarpım, Hermiyan ve Birimsel Matrisler, Genelleştirilmiş Özvektörler, Vektör ve Matris Normları, Bir Matrisin Ayrık Değer Ayrıştırması ve Matlab Hesaplamaları. Matris Polinomları; Matris Polinomlarında Elemanter İşlemler, Eşdeğerlik, Sıfırlayıcı, Karakteristik, Minimal ve Değişmez Polinomlar. Normal Formlar; Smith Kanonik Formu, Benzerlik, Birinci Normal Form, Elemanter Bölenler, İkinci Normal Form ve Jordan Kanonik Formu. Matris Fonksiyonları; Lagrange ve Hermite İnterpolasyon Polinomları, Matris Fonksiyonlarının Tanımı, Özellikleri ve Spektral Çözümleri, Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Matris Fonksiyonları ile Çözümü.