Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 335E Programlama Algoritmaları İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 104E MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayara, Internete ve Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş, Temel Giriş-Çıkış, Veri Türleri, İşleçler, Karakterler, Katarlar, Birleşik Modelleme Diline Giriş, Sınıflar, Nesneler, Metotlar, Nesneler Arası İletişim, Kontrol Yapıları, Diziler ve Dizi Listeleri, Kural Dışı Durum İşleme, Kalıtım, Çok Biçimlilik, Grafiksel Kullanıcı Arayüzü