Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 331 Kısmi Diferansiyel Denklemler Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 6.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Birinci Mertebe Tek Bilinmeyenli Denklemler; Lineer ve Kuazi-lineer Denklemlerin Genel Çözümleri ve Cauchy problemi, Nonlineer Denklemler. İkinci Mertebe İki Bağımsız Değişkenli Lineer Denklemler; Cauchy problemi ve Sınıflandırma, Kanonik Formlar. Bir Boyutlu Dalga Denklemi; Cauchy Problemi D’Alembert çözümü, İnhomojen Dalga Denklemi. Eliptik Denklemler; Laplace Denklemi, Max-Min Prensibi. Sınırdeğer Problemleri ve Green Fonksiyonu. Parabolik Denklemler; Başlangıç ve Başlangıç-Sınır Değer problemleri, Temel Çözümler ve Green Fonksiyonu. Analitik Çözüm Teknikleri; Değişkenlerin Ayrılması ve İntegral Dönüşüm Teknikleri.