Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 324 Cebir Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 175 MIN DD
veya MAT 175E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Grup aksiyomları, alt grup, normal alt grup, bölüm grupları, Lagrange teoremi, homomorfizmalar, izomorfizma teoremleri, grupların direkt çarpımı, değişmeli grupların yapısı, permütasyon grupları, halka aksiyomlari, halkaların direkt çarpımı, alt halka ve idealler, bölüm halkaları, homomorfizmalar, tamlık bölgesi, asal ve maksimal idealler, polinom halkaları