Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 322E Cebir İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 6.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 175 MIN DD
veya MAT 175E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Grup aksiyomları, alt grup, normal alt grup, bölüm grupları, Lagrange teoremi, homomorfizmalar, izomorfizma teoremleri, Cayley teoremi, permütasyon grupları, eşlenik sınıfları, grubun sınıf denklemi, değişmeli grupların yapısı, halka aksiyomlari, alt halka ve idealler, bölüm halkaları, homomorfizmalar, temel ideal bölgesi, asal ve maksimal idealler, polinom halkaları, Euclid bölgesi, tek üreteçli ideal bölgesi, tek türlü çarpanlarına ayrılma bölgesi