Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 303E Dinamik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 101 MIN DD
veya MAT 101E MIN DD
veya MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD
veya MAT 111 MIN DD
veya MAT 111E MIN DD
veya MAT 185 MIN DD
veya MAT 185E MIN DD
veya MAT 187 MIN DD
veya MAT 187E MIN DD)

ve (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Parçacık kinematiği: Doğrusal ve eğrisel hareket (kartezyen bileşenler,normal ve teğetsel bileşenler, silindirik bileşenler), bağıl hareket. Parçacık kinetiği: Newton kanunları, hareket denklemleri (Kartezyen, normal ve teğetsel, silindirik koordinatlarda), iş ve enerji ilkesi, korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji, enerjinin korunumu, lineer impuls ve momentum ilkesi, lineer momentumun korunumu, çarpışma, açısal momentum, değişken kütleli hareket. Katı cismin düzlemsel kinematiği ve kinetiği. Parçacık titreşimi: Serbest, zorlanmış, sönümsüz ve sönümlü titreşimler.