Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 272E İleri Matematik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD
veya MAT 213 MIN DD
veya MAT 213E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.