Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 264E Hesaplamalı Matematik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 186 MIN DD
veya MAT 186E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Matematiksel ön bilgiler ve hata analizi. Doğrusal olmayan denklemin köklerinin bulunması. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Eğri uydurma, ara ve dışkestirim hesabı. Sonlu fark yöntemleri. Sayısal türev. Sayısal integrasyon. Adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Adi türevli diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümü.