Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 263E Hesaplamalı Lineer Cebir İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 143 MIN DD
veya MAT 143E MIN DD
veya MAT 141 MIN DD
veya MAT 141E MIN DD
veya EEE 281E MIN DD
veya EEF 281 MIN DD
veya EEF 281E MIN DD
veya END 210 MIN DD
veya END 210E MIN DD
veya IND 210E MIN DD
veya MAK 114 MIN DD
veya MAT 261 MIN DD
veya MAT 261E MIN DD
veya MAT 262E MIN DD
veya MAT 281 MIN DD
veya MAT 281E MIN DD
veya MTH 204 MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya CEV 210 MIN DD
veya CEV 210E MIN DD
veya DEN 210E MIN DD
veya FIZ 210 MIN DD
veya GEM 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Vektör ve matris normları, pozitif tanımlı matris, lineer bağımsızlık, baz ve boyut kavramları. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri: Direkt yöntemler (Gauss-Eliminasyon, Gauss-Jordan, pivotlama, Cramer yöntemleri, LU, Cholesky ve QR ayrıştırımı), İteratif Yöntemler (Jacobi ve Gauss-Seidel yöntemleri, SOR yöntemi) ve yakınsaklık analizleri, doğrusal denklem sistemlerinin güncel bilgisayar dilleri ile çözümü. Özdeğer ve özvektör problemleri: Gerschgorin Diskleri, Rayleigh oranı, İz yöntemi, Kuvvet yöntemi, Ters kuvvet yöntemi, Kaydırmalı kuvvet yöntemi, özdeğer, özvektör problemlerinin güncel bilgisayar dilleri ile çözümü. Tekil değer ayrıştırımı.