Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 263E Hesaplamalı Lineer Cebir İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 143 MIN DD
veya MAT 143E MIN DD
veya MAT 141 MIN DD
veya MAT 141E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.