Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 242 İstatistik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 5.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 221 MIN DD
veya MAT 221E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Normal dağılımdan örnekleme. En çok olabilirlik fonksiyonu ve maksimum olabilirlik tahmin edicileri. Ortalama kareler hatası, yansızlık, tutarlılık. Fisher bilgisi ve etkin tahmin edici. En çok olabilirlik tahmin edicilerinin asimptotik özellikleri. Güven aralıkları; Pivot yaklaşımı. Hipotez testleri ve test istatistikleri. Optimal testler, güçlü test; güç fonksiyonu, Neyman-Pearson teoremi. Olabilirlik oran testleri. Yeterli istatistikler. Tek ve iki örneklem modelleri. Basit lineer regresyon ve korelasyon. Tek yönlü varyans analizi, iki yönlü varyans analizi. Parametrik olmayan testler.