Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 234 Kısmi Diferansiyel Denklemler Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya BIO 210E MIN DD
veya BLG 210E MIN DD
veya CEV 210 MIN DD
veya CEV 210E MIN DD
veya DEN 210E MIN DD
veya EEE 210E MIN DD
veya EEF 210 MIN DD
veya EEF 210E MIN DD
veya FIZ 210 MIN DD
veya GEM 210E MIN DD
veya GEO 220 MIN DD
veya GEO 220E MIN DD
veya INS 210 MIN DD
veya INS 210E MIN DD
veya KIM 271 MIN DD
veya MAK 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kısmi Diferansiyel Denklemler-Temel kavramlar, Birinci mertebe lineer denklemler, Temel KDDlerin türetilişleri hakkında bilgiler, KDD problemlerinin türleri, İkinci mertebe lineer denklemlerin sınıflandırılması. Tüm reel eksende dalga ve ısı/difüzyon denklemlerinin başlangıç değer problemlerinin çözümleri, teklik için enerji yöntemleri ve maksimum ilkesi. Yansıma yöntemiyle yarı-reel eksende ısı/difüzyon denklemi, yarı-reel eksende ve sonlu aralıkta dalga denkleminin çözümü. Tüm reel eksende homojen olmayan dalga ve ısı/difüzyon denkleminin çözümü. Değişkenlere ayırma yöntemiyle sonlu aralıkta dalga ve ısı/difüzyon denkleminin çözümü. Harmonik fonksiyonlar: Laplace denklemi, maksimum ilkesi, teklik, değişmezlik, Sınır değer problemi, Poisson formülü. Green özdeşlikleri ve Green fonksiyonları.