Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 232 Diferansiyel Denklemler Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 112 MIN DD
veya MAT 112E MIN DD
veya MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD
veya MAT 186 MIN DD
veya MAT 186E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması, Birinci Mertebe Denklemler: Lineer Denklemler, Ayrılabilir Denklemler, Değişken Değişimi ve İntegrasyon Çarpanı, Varlık ve Teklik Teoremleri, Uygulamalar. İkinci Mertebeden Lineer Denklemler: Sabit Katsayılı Denklemler, Homojen Denklemler, Mertebe İndirgeme Metodu, Homojen Olmayan Denklemler, Belirsiz Katsayılar Metodu, Parametrelerin Değişimi Metodu, Yüksek Mertebe Lineer Denklemler, Euler-Cauchy Denklemi, Kuvvet Seri Yöntemi, Adi ve Düzgün Tekil Noktalar Civarında Seri Çözümü, Laplace Dönüşümleri, Temel Tanım ve Teoremler, Başlangıç-Değer Problemlerinin Çözümü, Konvolüsyon, Delta Fonksiyonu, Transfer Fonksiyon, Lineer Denklem Sistemleri, Temel Teoremler, Homojen ve Homojen Olmayan Denklem Sistemlerinin Çözümleri, Laplace Dönüşümü ile Çözümler.