Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 226 Veri Yapıları Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 104E MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya MAT 115 MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
veya BIL 100E MIN DD
veya BIL 112E MIN DD
veya BIL 113E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.