Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 226 Veri Yapıları Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 104E MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya MAT 115 MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
veya BIL 100E MIN DD
veya BIL 112E MIN DD
veya BIL 113E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tek ve çok boyutlu diziler, dizilerin gösterimi, temel arama ve sıralama algoritmaları, tek ve çok yönlü bağlı listeler, çevrimsel listeler, yığıt ve kuyruk yapıları ve bu yapılarda ekleme ve silme işlemleri, özyineli fonksiyonlar, ikili arama ağaçları, dengeli arama ağaçları (AVL), ağaçların taranması, heap ağaçları ve heap sıralama algoritması, AA ağaçları, genel ağaçlar, B-Ağaçları, Hash fonksiyonları ve Hash tabloları, çizitler, çizitlerin gösterimi, çizitlerin derinlemesine ve genişlemesine taramaları, çizitlerin topolojik sıralaması.