Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 221 Olasılık Teorisi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Örnek uzay, olay. Sigma-cebir üzerinde olasılık ölçüsü. Kolmogorov aksiyomları, koşullu olasılık. Sayma Teknikleri, Bayes teoremi. Rastlantı değişkeni. Kesikli dağılım fonksiyonları, Sürekli dağılım fonksiyonları. Birikimli dağılım fonksiyonu. Rastlantı değişkenin fonksiyonu. İki değişkenli bileşik dağılım fonksiyonu, Marjinal ve koşullu dağılım fonksiyonları, bağımsız rasgele değişkenler. Beklenen değer tanımı ve özellikleri. Özel beklenen değerler. Chebyshev’s eşitsizliği. Moment çıkaran fonksiyonu. Bazı kesikli ve sürekli dağılımlar. Limit teoremleri, Slutsky teoremi. Markov Zincirleri.