Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 210E Mühendislik Matematiği İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 5.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 186 MIN DD
veya MAT 186E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri ,Vektör uzayları ,Özdeğerler ve Özvektörler,Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri